تبلیغات هدفمند

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تبلیغات هدفمند

تبلیغات هدفمند به تبلیغاتی که به صورت آنلاین و آفلاین بر اذهانی با ویژگی های خاص از بازار هدف تاثیر میگذارند ، میگویند. یکی از مهم ترین فرآیند های تبلیغات هدفمند، market segmentation یا بخش بندی بازار است. این کار به شما کمک میکند محتوای خاص خود را به بازار خاص خود انتقال دهید.

برای مثال پزشک عمومی را در نظر میگیریم. این پزشک حق ویزیت مشخصی دارد. اگر از حق ویزیت خود رقم بالاتری درخواست کند، زیر بار پرداخت آن نخواهید رفت. اما اگر پزشک متخصص رقمی کلان بخواهد ، بی درنگ  پرداخت خواهید کرد. در نتیجه تخصص ارقام را بی معنا میکند.

تبلیغات هدفمند مانند یک پزشک متخصص قشر خاصی از افراد را هدف میگیرد. با اینکار پیامی مستقیم و در خور این قشر انقال می دهد.

تبلیغاتی را فرض کنید که در آن لیستی از خدمات و شماره تماس های شما را به بازار های شما انتقال می دهد. این یک تبلیغات عام و بی نتیجه است. اما اگر شما یکی از خدمات خود را که صرفا برای یک قسمت از بازار هدف شماست ،اجرا و تبلیغات انجام دهید، این قشر این پیام را دریافت خواهند کرد.

(عه داره با من صحبت میکنه، مخاطبش منم!!!)

و اینگونه شما میتوانید بالاترین اثر گذاری را در بازار هدف خود ایجاد کنید. در تبلیغات آنلاین شما هنگامی که زمان تبلیغات شما است، وقتی کسب و کار شما بازار هدف منطقه ای دارد ویا برای بانوان است.خاص آن منطقه یا جنسیت باید تبلیغات انجام شود. نه عام برای همه، آقایان و یا بانوانی از شهر های دیگر بازار هدف کسب و کار شما نیستند.

تبلیغات هدفمند

کاپی را در اینستاگرام دنبال کنید.

اینستاگرام
کاپی را در اینستاگرام دنبال کنید.
کاپی را در اینستاگرام دنبال کنید.