برچسب: copyright

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

قوانین کپی رایت در اینستاگرام

معنای لغوی کپی رایت در ابتدا به معنای لغت کپی رایت میپردازیم. که در زبان فارسی با عنوان ( حق تکثیر و انتشار ) یا همان کپی رایت میشناسیم . در زبان انگلیسی به صورت copy right  نوشته میشود . درواقع این کلمه از کنارهم گذاشتن دو کلمه ( copy ؛ به معنای نسخه برداری